Usługi budowlane i przemysłowe

  • usługi przemysłowe z wykorzystaniem materiałów ogniotrwałych
  • remonty dróg i chodników
  • budowa dróg tymczasowych z gruzu/destruktu
  • zamiatanie i odśnieżanie dróg
  • piaskowanie

 

odśnieżanie warszawa