Kontakt

Dane rejestrowe spółki

JAROMED Sp. z o.o.
ul. Bolka i Lolka 35
05-092 Dziekanów Leśny

 

Siedziba firmy

ul. Kasprowicza 132
01-949 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 200 000 PLN

 

Nasze serwisy

 

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko:

Adres email:

Temat:

Treść wiadomości: